Contact Us

Contact Us

N.Devarajan
Vishuje Tex
#263 - A, First Cross,
Vaiyapuri nagar,
sengunthapuram post , Karur - 639 002.
Phone : +91 4324 233357 / +91 94422 19327
E-mail: home@vishujetex.in
         deva@vishujetex.in
Web: www.vishujetex.in

Manufacturing of Home Furnishing Textiles